Hasła rzeczowe

Klasztor oo. Dominikanów w Poznaniu, Duszpasterstwo Akademickie

Klasztor oo. Dominikanów w Poznaniu, Duszpasterstwo Akademickie, w 1937 dominikanie rozpoczęli budowę klasztoru i kościoła akademickiego w centrum Poznania, od pocz. przy klasztorze funkcjonowało DA. Środowisko Środowisko "Środowisko", podtytuł: „Miesięcznik Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza”, pismo „S” przy UAM w Poznaniu wydawane XI 1980 – IX 1981. akademickie skupiali wokół siebie kolejno: Bernard Przybylski, Stanisław Dobecki, Joachim Badeni, Tomasz Pawłowski, Konrad Hejmo, Honoriusz Stanisław Kowalczyk, Tomasz Alexiewicz, Jan Góra i in. Pocz. dominikanie nie zachęcali młodzieży do jakichkolwiek działań opozycyjnych wobec władz, dbali o ich bezpieczeństwo. Mimo to władze komunistyczne patrzyły niechętnie na klasztor i DA, prowadzono inwigilację, w 1954 na 3 lata oraz w 1961 na kilka tygodni zakazano działalności DA.

1974–1983 DA kierował o. Honoriusz Stanisław Kowalczyk, a po jego tragicznej śmierci oo. Tomasz Pawłowski (1983–1987) i Jan Wojciech Góra (1987–2012). Współpracowali z nimi o. Jan Spież i o. Tomasz Alexiewicz.

W ramach prowadzonych wykładów DA odwiedzali m.in.: Jerzy Zawieyski, Adam Stanowski, Władysław Bartoszewski, ks. Lech Kantorski, ks. Adam Boniecki, Wanda Półtawska, o. Jacek Salij, Andrzej Wielowieyski, Stefan Wilkanowicz, Jerzy Turowicz, Tadeusz Mazowiecki, Stanisław Barańczak, Bronisław Geremek, ks. Józef Tischner, Barbara Sadowska. Część wykładów i spotkań była współorganizowana przez poznański KIK. Dominikanie chętnie współpracowali ze środowiskami opozycyjnymi (np. z SKS), udostępniali salki na spotkania i wykłady, włączali się w kolportaż wydawnictw niezależnych (m.in. „Biuletyn Informacyjny” KOR/KSS KOR), odprawiali msze w zakazanych przez władze intencjach, nabożeństwem u oo. Dominikanów rozpoczynały się spotkania i zjazdy „S” (organizacji uczelnianych, „S” RI; bliskim współpracownikiem dominikanów był Leonard Szymański, wiceprzew. ZR Wielkopolska, działacz DA w l. 60. i 70.); w II 1981 odprawiano msze na uczelniach dla strajkujących studentów.

Po 13 XII 1981 przy klasztorze działał ośrodek pomocy osobom represjonowanym i ich rodzinom, prowadzono dystrybucję darów z Zachodu (w których niejednokrotnie ukryte były papier, tusz drukarski, powielacze dla podziemnej „S”), punkt informacyjny, udzielano porad prawnych, także wsparcia duchowego. Ośrodek prowadzony był przez świeckich (na czele działacze „S” z UAM, socjologowie dr Łucja Łukaszewicz i Kazimierz Stukin oraz Urszula Prusińska, Krystyna Samol, Tomasz Stawicki i in.), wspierany przez dominikanów. 1986/1987 dominikanie wspierali młodzież w walce o krzyże zdjęte w szkołach na polecenie SB. W 1988 z inicjatywy dominikanów powstała grupa organizująca pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Armenii. W 1989 podczas powstawania Komitetu Obywatelskiego w klasztorze oo. dominikanów odbyły się prawybory.

Zofia Fenrych

Opcje strony

do góry