Hasła rzeczowe

Klub Inteligencji Katolickiej w Kaliszu

Klub Inteligencji Katolickiej w Kaliszu, 1981-1989, powołany 9 III 1981 przy kaliskim klasztorze oo. Jezuitów przez uczestników Grupy Czwartkowej, zarejestrowany przez Urząd Wojewódzki w Kaliszu 23 IV 1981. Opiekunem Klubu był o. Stefan Dzierżek, współzałożycielami m.in. Wincenty Pawlaczyk, Józef Suda, Antoni Pietkiewicz, Stanisław Piotrowski, Bogusław Śliwa i Tadeusz Wolf. W spotkaniu założycielskim uczestniczyło 46 osób. KIK wynajmował w klasztorze jedno pomieszczenie, gdzie przechowywano dokumentację i mieściła się biblioteka. Członkowie KIK-u postawili sobie zadanie rozwijania pracy intelektualnej, doskonalenia moralnego, niesienia pomocy osobom starszym, kalekim i rodzinom wielodzietnym; organizowano spotkania, prelekcje; w 1981 prelegentami m.in. byli: dr Stanisława Grabska z „Tygodnika Powszechnego”, prof. Stanisław Stomma z UJ, o. Stefan Miecznikowski TJ, Oskar Chomicki z warszawskiego KIK. Klub współpracował z kaliską „S”: MKZ udzielała wsparcia i udostępniała środki techniczne. 15 XII 1981 wojewoda kaliski zawiesił działalność Klubu i przejął jego majątek, skarbnikiem była wówczas Irena Wanat. Klub wznowił działalność w VII 1983; 1 II 1984 KIK i klasztor oo. Jezuitów podpisali umowę w sprawie użyczenia Klubowi jednego pomieszczenia. W l. 80. KIK stał się „przytuliskiem” dla działaczy „S” i opozycji, należeli do niego m.in. Maria Wleklińska, Anna Kleczewska, Elżbieta Wojciechowska, Lech Matyszczak, Jan Czekalski, Elżbieta Szmaja, Jadwiga Jarczewska, Stanisław Piotrowski, Wincenty E. Pawlaczyk, Leonarda i Ryszard Blewąscy, Antoni Waśkowiak, Tadeusz Wichliński oraz znani działacze kaliskiej „S” – A. Pietkiewicz, T. Wolf, Janusz Pietkiewicz i B. Śliwa; organizowano bardzo dużo spotkań i prelekcji, m.in. z udziałem: mec. Bogumiła Studzińskiego, ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Stanisława Małkowskiego, doc. Jerzego Pietrzaka, o. S. Dzierżka i prof. Jana Pogonowicza. W 1984 KIK był współorganizatorem wystawy ''Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920'' i spotkania w Klubie z udziałem m.in. Janusza Onyszkiewicza, A. Pietkiewicza, T. Wolfa, Bogdana Lisowskiego, Mieczysława Walczykiewicza, Leonarda Duszeńko, Mirosława Bartkowiaka, Jacka Malca i o. S. Dzierżka. Członkowie Klubu uczestniczyli w pielgrzymkach do Lichenia i na Jasną Górę, w X 1984 w odsłonięciu pomnika kard. Mieczysława Halki Ledóchowskiego w Ostrowie Wlkp. 1984-1989 prelegentami w KIK byli m.in.: o. gwardian Franciszek Fabiasz, Włodzimierz Suleja, dr Józef Baniak, o. Aleksander Jacyniak, dr Roman Skawiński, Przemysław Aleksandrowicz, doc. dr Olgierd Baehr; 1981-1989 prezesami byli: Antoni Waśkowiak, Bolesław Tomiec, Stanisław Piotrowski.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry