Hasła rzeczowe

Klub Społeczny przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim w Toruniu

Klub Społeczny przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim w Toruniu, powstał 20 II 1988 w nawiązaniu do działalności i programów Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego i Towarzystwa Gospodarczego w Warszawie. Organizatorzy: Roman Bäcker, Grzegorz Górski i Jan Wyrowiński; 11 III 1988 powołano prezesa: Kazimierz Wajda, i skład Zarządu: Grzegorz Górski i Krzysztof Obremski, na początku 1989 dokooptowano Wiesława Mincera i Wojciecha Polaka. Celem działalności KS było szerzenie w społeczeństwie inicjatyw samorządowych i społecznikowskich w imię rozwoju regionu, ochrony środowiska i kształtowania demokratycznych stosunków społecznych. Najgłośniejsze akcje KS to zbieranie podpisów pod petycją i rozmowy z władzami ws. zatruwających środowisko zakładów Polchem, zorganizowanie Forum Ekologicznego oraz petycja do rzecznika praw obywatelskich Ewy Łętowskiej ws. niedemokratycznej ordynacji wyborczej do rad narodowych w 1988. Zorganizowano: sesje naukowe, m.in. 23 III 1988 poświęcone wydarzeniom Marca ’68 na Pomorzu i Lechowi Bądkowskiemu, spotkania z niezależnymi działaczami gospodarczymi (m.in. z Aleksandrem Paszyńskim) i przedstawicielami mniejszości polskiej na Litwie i Białorusi; efektem tego spotkania było zorganizowanie w 1989 letniej szkoły dla nauczycieli jęz. polskiego z Litwy i Białorusi. 16 XI 1988 powołano Pomorskie Towarzystwo Gospodarcze i jego Tymczasowy Zarząd. Wydawano „Biuletyn Informacyjny Pomorskiego Klubu Społecznego”, redagowany przez G. Górskiego (1988-1989 ukazały się 4 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowane na offsecie).

 

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruń

Opcje strony

do góry