Hasła rzeczowe

Kolejarz Małopolski

"Kolejarz Małopolski", pismo kolejarzy węzła krakowskiego, członków „S”, wydawane 18 XII 1982 – III 1989 w Krakowie.

Ukazało się 57 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 50 egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Adam Osika (do 1984, zwolniony z przyczyn politycznych), Franciszek Miranowski, Franciszek Kostrzewa (druk, przy ul. Kalwaryjskiej). Niektóre nr. powstały w domu Krystyny Wągiel (przy ul. Winiarskiego) i prawdopodobnie w drukarni KPN (krypt. Wisła, przy ul. Skalica).

Publikowano głównie informacje z zakładu i kraju, relacje z obchodów świąt patriotycznych, dokumenty, odezwy i ogłoszenia redakcji, podziemnych władz krajowych i regionalnych „S”; w formie kalendarium przypominano wydarzenia z najnowszej historii kraju.

Pismo adresowane do pracowników przedsiębiorstwa, niewielka część nakładu docierała do filii PKP w Chabówce, Huty im. Lenina, Akademii Medycznej i PAN w Warszawie.

 

Paweł Goleń

Opcje strony

do góry