Hasła rzeczowe

Kłos. Biuletyn Informacyjny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Rolników Indywidualnych

„Kłos. Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny "Biuletyn Informacyjny", pismo wydawane przez TKZ „S” przy Zakładzie Robót Górniczych w Lubinie IV 1985 – I 1986. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego »Solidarność« Rolników Indywidualnych”, pierwszy nr biuletynu wewnątrzzwiązkowego wydawanego przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”, pierwszy w historii Polski związek zawodowy rolników, zarejestrowany 12 V 1981. Chociaż tradycja związków zawodowych rolników na świecie ma ponad 100 lat, to w II RP, mimo silnie rozwiniętej reprezentacji politycznej wsi nie powstały żadne organizacje związkowe. Później, pod rządami komunistów, do końca l. 70. ich powstanie nie było możliwe. ukazał się po I Zjeździe Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Ziemi Gdańskiej (24 I 1981 w Gdańsku). Od nr. 4 z 21 III 1981 nazwa wydawcy: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemi Gdańskiej. Od nr. 7 1 VI 1981 pismo nosiło tytuł „Kłos. Biuletyn Informacyjny”. Jako motta użyto pierwszych trzech wersów Roty. Siedzibą redakcji budynek „S” przy ul. Grunwaldzkiej 103. Pierwsze nr. redagował zespół powołany 26 I 1981 w składzie: Helena Pasierbska, Nina Rasz, Stanisław Michel. Od nr. 4 z 21 III 1981 w redakcji: Wiesława Skotnicka-Trojanowska, Andrzej Boreysza i Zbigniew Korsak, od nr. 7 W. Skotnicką-Trojanowską zastąpił Antoni Furtak. W nr. 12 z 20 VII 1981 informacja, że A. Furtak na stanowisku redaktora nacz., a Z. Korsak jego zastępcy. W ostatnim znanym nr. przed wprowadzeniem stanu wojennego (nr 16 z 30 XI 1981) w stopce redakcyjnej znajdowało się nazwisko Z. Korsaka jako redaktora nacz. oraz ogólna informacja: „zespół”. Wymienieni redaktorzy byli również autorami większości art. i notatek, poświęconych w gł. mierze wydarzeniom bieżącym. W nr. 15 z 24 VIII 1981 zasygnalizowano „trudności w zakupie papieru” i „dostępie do maszyn drukarskich”, które spowodowały dwumiesięczną przerwę w wydawaniu biuletynu. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie ukazywał się. Wznowiony 1987 (lub nawet 1988), jako organ „NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność: Wojewódzka Rada Rolników w Gdańsku”. Redaktorem nacz. (przew.) ponownie A. Furtak. Ostatni znany nr 22 z 26 IV 1989. Biuletyn ukazywał się w formacie A5 (od 16 nr. format A4), obj. 4–8 s., druk offsetowy i w technice sitodruku.

Wojciech Turek

Opcje strony

do góry