Hasła rzeczowe

Kłos

„Kłos”. Pismo Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ RI «Solidarność» Regionu Małopolska, docelowo miało być biuletynem OKOR. Wydawane 1 IV 1986 – III 1987 w Zagórzanach k. Gdowa przez Porozumienie Prasowe „Solidarność Zwycięży”. Inicjatorem powstania pisma był Piotr Hlebowicz. Ukazały się 4 n-ry, obj. 2 s., format A4, druk na powielaczu, nakł. ok. 1,5–2 tys. egz.; numeracja ciągła, wychodziło nieregularnie. Drukowany w Zagórzanach w Drukarni „Wilno” im. gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”. Pismo gł. redagował, tworzył matryce i drukował P. Hlebowicz. W redakcji także: Marian Stachniuk z Krakowa, Aneta i Stanisław Pietruszkowie z Gruszowa, ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Kazimierz Puchała z Gruszowa, Kazimierz Łaciak i Mieczysław Łaciak z Gruszowa, Stanisław Łaszczyk z Kwapinki, Jan Lenart z Kawca, Kazimierz Rabsztyn z Krakowa, Kazimierz Łapczyński z Gruszowa, Leszek Michalik ze Stadnik, Jan Mazur z Żerosławic, Zbigniew Gwoździkowicz z Krzesławic, Stanisław Kosch z Wrząsowic, Leszek Batko ze Świątnik Górnych, Józefa i Józef Tylkowie z Mogilan, Józef Janiszewski z Krakowa. Pismo adresowane do rolników, informowano gł. o działalności podziemnych struktur na wsi i polityce rolnej władz. Kolportowane bezpłatnie w Małopolsce i na Podkarpaciu; transport zapewniali Jerzy Hlebowicz, Jan Bryjak i Witold Bator; część nakł. kolportowana przez kurierów do in. regionów kraju w ramach wymiany prasowej. Z powodu trudności powstałych po aresztowaniu M. Stachniuka wydawanie pisma wstrzymano po 4 n-rze. Wobec zaangażowania się PP „SZ” w działalność SW i uznania, że wieś jest nasycona innymi czasopismami rolniczymi, jego wydawanie nie zostało wznowione.

Piotr Hlebowicz|Mateusz Szpytma

Region Małopolska, Zagórzany

Opcje strony

do góry