Hasła rzeczowe

Komentarz

"Komentarz", pismo wydawane przez Solidarność Walczącą, Oddział Poznań 1988-1989.

Ukazały się 4 nr. o obj. 21-36 s. w formacie A5, drukowane techniką offsetową w nakładzie ok. 1,5 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

Redaktor: Jerzy Fiećko (ps. Jan Arciszewski, Grzegorz Darski).

W nr. 1 deklarowano, że pomysł powołania pisma narodził się w wyniku obserwacji sytuacji niezależnych inicjatyw w Poznaniu (zaprzestanie działalności niektórych niezależnych pism, zanik publicystyki w istniejących czasopismach); zapowiedziano prezentowanie tekstów o różnej tematyce oraz „komentowanie raczej zjawisk i procesów niż pojedynczych wydarzeń” i współpracę z innymi niezależnymi pismami ukazującymi się w Poznaniu. Publikowano m.in. materiały dot. wydarzeń historycznych w republikach ZSSR (np. artykuł o głodzie na Ukrainie w l. 30.) i sytuacji w tym kraju, głównie pierestrojki (m.in. tekst ''Bukowski o przyszłości pierestrojki''). Pisano również o sytuacji w innych państwach komunistycznych, o stosunkach amerykańsko-rosyjskich, problemach ekologicznych, ekonomicznych i politycznych. Publikowano także niektóre dokumenty Solidarności Walczącej, przedruki artykułów z czasopism zagranicznych i rozmowy z działaczami opozycji. Zamieszczano materiały dot. strajków w 1988 (poświęcono im niemal cały nr 3) i oceny sytuacji w Polsce po tych wydarzeniach. W ostatnim nr. opublikowano m.in. rozmowy z uczestnikami Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie-Mistrzejowicach (25-28 VIII 1988): Helmutem Frandendorfem, Sandorem Szilagyi, Żanem Bansanem i Natalią Gorbaniewską.

Przemysław Zwiernik

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry