Hasła rzeczowe

Komisja ds. Interwencji i Praworządności na Podkarpaciu

Komisja ds. Interwencji i Praworządności na Podkarpaciu. 1982-1989 działający w Zespole Charytatywno–Społecznym przy klasztorze oo. Bernardynów w Rzeszowie: Marek Wójcik, Wanda Minicka, Jan L. Wyciślak i Krystyna Grzędzielska monitorowali przebieg procesów politycznych oraz działalność Kolegium ds. Wykroczeń w sprawach wynikających z działalności opozycyjnej w regionie rzeszowskim, jednocześnie organizowali pomoc prawną. Dla potrzeb informacyjnych, w tym dla prasy podziemnej i rozgłośni zachodnich, zbierano i systematyzowano dane z całego obszaru objętego działalnością Zespołu Charytatywno–Społecznego Diecezji Przemyskiej. Przygotowywane informacje przekazywano do Komitetu Prymasowskiego w Warszawie, od 1986 - do Zofii i Zbigniewa Romaszewskich zajmujących się rejestracją przypadków naruszania praw obywatelskich w Polsce. Podobny zespół działał w Krośnie. Od 1985 w Zespole Charytatywno–Społecznym dla potrzeb Komitetu Prymasowskiego Marek Wójcik i Wanda Minicka przygotowywali ankietę „O problemach zatrudnienia byłych więźniów politycznych” oraz „Schemat badania lekarskiego zwolnionych z zakładów karnych lub aresztu śledczego działaczy «S»”.

31 III 1987 w Krośnie powstała Komisja Interwencji i Praworządności. Powołali ją: Stanisław i Grażyna Farajewiczowie, Zygmunt Błaż, Jan Bałuka, Stanisław Majerski, Stanisław Kulig i Wiesław Tomasik, który objął funkcję przewodniczącego. Komisję wspomagali: Bogdan Gładysz i Adam Pawluś. Obejmowała działaniem teren

Regionu NSZZ „S” Podkarpacie. Zajmowała się organizacją pomocy prawnej dla represjonowanych, informowaniem opinii publicznej o nadużyciach i represjach oraz podejmowała interwencje w przypadkach łamania prawa wobec działaczy „S”.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry