Hasła rzeczowe

Komitet Ochrony Interesów Społeczeństwa Regionu Częstochowskiego

Komitet Ochrony Interesów Społeczeństwa Regionu Częstochowskiego, jawnie działający (V 1985 – I 1986) komitet częstochowskich działaczy „S” stawiający sobie za cel obronę represjonowanych i kontrolę społeczną nad poczynaniami władzy. Utworzony 6 V 1985 w Częstochowie przez Jarosława Kapsę (rzecznik KOIS), Tadeusza Bartnika, Zdzisława Bojarskiego, Krzysztofa Jawora, Edwarda Rybaka, Antoniego Tajera, Marka Wójcika, do których dołączyli Grzegorz Myga i Edward Hyra (rolnik ze wsi Panki). Powstanie KOIS poprzedziła 25 II 1985 jednoosobowa demonstracja J. Kapsy przeciwko podwyżkom cen.

KOIS współpracował z RKK. W pierwszym oświadczeniu KOIS wystąpił w obronie uwięzionych działaczy „S”: (Jacka Kuronia, Seweryna Jaworskiego i in.), domagał się uwolnienia aresztowanego przewodniczącego RKK Zbigniewa Muchowicza, potępił „podwyżki cen doprowadzające społeczeństwo do stanu nędzy, represje odbierające społeczeństwu podstawowe prawa obywatelskie” i przedstawił swoje cele.

KOIS wydawał „Komunikat K.O.I.S.”, w zamieszczanych tam oświadczeniach krytykował projekty zmian w kodeksie karnym, ustawie o szkolnictwie wyższym, protestował przeciwko podwyżkom cen, uwięzieniu Marka Adamkiewicza, wezwał do bojkotu wyborów do Sejmu PRL, wystosował list do prokuratora generalnego PRL ws. tragicznej śmierci Dariusza Kasprowskiego w ZK w Koronowie.

30 IX 1985 SB wkroczyła na zebranie KOIS i aresztowała obecnych; za udział w nielegalnym zgromadzeniu kolegium ds. wykroczeń skazało J. Kapsę i G. Mygę na 3 mies. aresztu (zamienione na grzywnę), K. Jawora i M. Wójcika na grzywnę. 27 XII 1985 SB zatrzymała J. Kapsę w mieszkaniu Wiktora Petryły; obaj zostali aresztowani przez prokuratora na 3 mies. za kolportaż wydawnictw podziemnych. Po uwięzieniu J. Kapsy KOIS w I 1986 wydał dwa oświadczenia i zaprzestał działalności. J. Kapsa, zwolniony w III 1986, udzielił wywiadu nt. działalności w KOIS dla podziemnego pisma „Nadzieja” (nr 33).

Wojciech Rotarski

Region Częstochowa, Częstochowa

Opcje strony

do góry