Hasła rzeczowe

Komitet Odbudowy Pomnika Kardynała Ledóchowskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Komitet Odbudowy Pomnika Kardynała Ledóchowskiego w Ostrowie Wielkopolskim, powstał 17 V 1982 na probostwie parafii farnej św. Stanisława Biskupa Męczennika. Inicjatorem i przewodniczącym komitetu został historyk Uniwersytetu Wrocławskiego Jerzy Pietrzak, jego z-cami byli lekarze: Maria Buchwald-Rogalka i Lech Wiśniowski. Celem komitetu była odbudowa pomnika kard. Mieczysława Ledóchowskiego zniszczonego podczas II wojny światowej. Komitet działał pod protektoratem prymasa Józefa Glempa. W pracach komitetu stale uczestniczyli proboszczowie z 2 największych parafii ostrowskich: farnej – ks. Alfred Mąka i św. Antoniego – ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Tadeusz Szmyt. Do komitetu należało 35 osób, w tym 5 księży, 2 rzeźbiarzy oraz wielu członków podziemnej „S”, m.in.: Aleksander Urban, Józef Wróbel, Wojciech Milewski, Zenon Kempiński, Jerzy Sówka, Jerzy Koralewski (wszyscy z Zakładów Automatyki Przemysłowej Mera-ZAP), Tadeusz Pluciński (Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego), Stefan Łyszczak (Ostrowska Kolumna Transportu Sanitarnego), Mariusz Kubiak (Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii Miejskiej Inżynieria w Ostrowie Wielkopolskim).

Komitet bardzo szybko gromadził fundusze, datki napływały z całej Polski, zwłaszcza z Wielkopolski; członkowie komitetu sprzedawali cegiełki z wizerunkami kard. M. Ledóchowskiego, bł. Urszuli Ledóchowskiej i kard. Edmunda Dalbora. 31 VIII 1982 prezydent miasta zgodził się na prowadzenie zbiórek na cel budowy pomnika w kościele i poza nim; komitet musiał składać dokładne sprawozdania dot. działalności i finansów.

Komitet organizował liczne uroczystości patriotyczno-religijne w ostrowskich kościołach, m.in. 3 V 1983 podczas uroczystej mszy w kościele św. Antoniego wywieszono flagę „S” z kirem. 24 XII 1983. po pasterce w kościele św. Stanisława członkowie komitetu i młodzież ułożyli na przykościelnym placu, w miejscu gdzie miał stanąć pomnik, krzyż ze zniczy w kształcie kotwicy.

15 VIII 1984 sporządzono akt erekcyjny; 30 IX 1984 pomnik odsłonięto i poświęcono. Komitet był jednym z nielicznych tego rodzaju legalnych i oficjalnych organizacji w stanie wojennym.

Od 1983 komitet wskrzesił tradycję dziękczynnego nabożeństwa za uwolnienie kard. M. Ledóchoskiego z ostrowskiego więzienia. Nabożeństwa były odprawiane w Święto Matki Bos­kiej Gromnicznej 2 II, a w l. 1983–1986 odbywały się po nich historyczne spektakle słowno-muzyczne w wykonaniu aktorów warszawskich: Anny Nehrebeckiej, Mieczysława Voita, Krzysztofa Kolbergera, Barbary Sołtysik, Joanny Szczepkowskiej i Mirosława Konarowskiego.

Po 1984 komitet kontynuował działalność; integrował środowisko patriotyczno-katolickiej opozycji; 1 IV 1989 po powstaniu w Ostrowie Wielkopolskim pierwszego w woj. kaliskim KO, na którego czele stanął Jerzy Pietrzak, w jego składzie znalazło się wielu jego członków, m.in. Z. Kempiński, T. Pluciński, J. Wróbel, J. Sówka.

Grażyna Schlender

Ostrów Wielkopolski, Region Wielkopolska Południowa

Opcje strony

do góry