Hasła rzeczowe

Komitet Pomocy Internowanym i Uwięzionym w Przemyślu

Komitet Pomocy Internowanym i Uwięzionym w Przemyślu. Powstał w pierwszych dniach I 1982 przy parafii św. Trójcy w Przemyślu pod patronatem przemyskiej kurii. Dużej pomocy Komitetowi udzielił ks. bp Ignacy Tokarczuk. Ks. Tadeusz Błaszkiewicz, biskup sufragan diecezji przemyskiej, jako członek Episkopatu Polski wszedł w skład Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom. W parafiach diecezji przemyskiej zbierano pieniądze i żywność, a także inne rzeczy, które przeznaczano dla internowanych i ich rodzin. Ponadto gromadzono środki opatrunkowe i przeciwbólowe. Prowadzono również zbiórkę dla rodzin górników zabitych w KWK Wujek. Przy kościele św. Trójcy otwarto punkt porad prawnych dla rodzin osób internowanych i zwalnianych z pracy za działalność w „S”. Do grona osób prowadzących działalność charytatywną przy parafii należeli m.in.: Andrzej Kucharski, Ryszard Góral, Jerzy Stabiszewski, Jan Bartmiński, Zbigniew Łuszczyszyn, Stanisław Płatko, Danuta Thier, Jan Zrajko, Andrzej Makiel, Marek Kamiński. 10 I 1982 bp Tadeusz Błaszkiewicz wraz z ks. ks. Józefem Gałuszką i Stanisławem Czenczka\iem odwiedzili internowanych w Ośr. Odosobnienia w Uhercach. Odprawiono mszę św., wręczono paczki żywnościowe. 7 II wizytę duszpasterską w Uhercach złożyli bp Marian Rechowicz, administrator apostolski archidiecezji lubaczowskiej, i ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Stanisław Skorodecki, również odprawili mszę św. i przywieźli paczki dla więźniów. Posługę kapłańską dla internowanych sufragan przemyski wypełniał również w kolejnych miesiącach stanu wojennego, poza Uhercami odwiedzając także internowanych w Ośr. Odosobnienia w Załężu. 5 II 1982 bp Tadeusz Błaszkiewicz interweniował bezskutecznie u płk. Józefa Karasia, komendanta wojewódzkiego MO w Przemyślu, w sprawie uwolnienia Marii Warchał z uwagi na brak opieki nad jej dziećmi i Eugeniusza Opackiego ze względu na pogarszający się stan jego zdrowia.

Artur Brożyniak

Region Południowo-Wschodni, Przemyśl

Opcje strony

do góry