Hasła rzeczowe

Komitety Obywatelskie w Rzeszowie, Krośnie i Przemyślu

Komitety Obywatelskie w Rzeszowie, Krośnie i Przemyślu; dzień po rozpoczęciu obrad Okrągłego Stołu, 7 II 1989, przy RKW w Rzeszowie z inicjatywy Jana Drausa powołano KO. Deklarację założycielską podpisali: Stanisław Alot, Jan Draus, Barbara Duhl, Bolesław Fleszar, Barbara Frączek, Alina Kopisto, Wacław Kopisto, Jerzy Koziarz, Elżbieta Markowicz, Bogdan Paraponiak, Janina Stec, Marek Pękala, Leszek Trybus, Wit Tybulczuk, Wanda Wojturska, Zbigniew K. Wójcik, Jan L. Wyciślik, Barbara Wyrzykowska, Stanisław Złonkiewicz. Wraz z osobami, które przystąpiły później Komitet liczył 50 członków. Zadaniami KO były: merytoryczne wspieranie działającej już jawnie RKW w Rzeszowie oraz występowanie do władz z inicjatywami społecznymi. 9 IV 1989 liczba członków KO zwiększyła się do 70 – dołączyli działający już w regionie przedstawiciele komitetów lokalnych – ze względu na powierzenie mu przez Krajową Komisję Wykonawczą „S” zadania prowadzenia kampanii wyborczej do parlamentu i utworzenia KO w regionach. KO, już jako Rzeszowski KO „S” w Rzeszowie, prowadził kampanię wyborczą na rzecz kandydatów na posłów i senatorów z listy solidarnościowej i wytypował: do Sejmu – Adama Matuszczaka i Stanisława Padykułę, do Senatu – Bolesława Fleszara i Józefa Ślisza. 12 IV 1989 KO „S” w Rzeszowie zwrócił się do wojewody o przydział lokalu, zezwolenie na druk materiałów i dostęp do mediów. W Regionie „S” Podkarpacie w Krośnie pierwszy KO powstał 10 IV 1989 jako 25-os. Międzyzakładowy Komitet Obywatelski ds. Wyborów do Sejmu i Senatu w Jaśle. 11 IV 1989 TZR Podkarpacie powołał Wojewódzki KO „S” w Krośnie. Pierwsze posiedzenie KO w Krośnie odbyło się 16 IV 1989. W skład Prezydium weszli: Zygmunt Błaż (przew.), Henryk Kozik i Adam Pęzioł, Marian Matysik i Paweł Chrupek (wiceprzew.), Józef Kinel (sekretarz), Sławomira Leśniak (skarbnik).Utworzono zespoły robocze ds.: wyłaniania kandydatów, informacji, organizacyjno-prawnych i polityczno-programowych. Kandydaci: do Sejmu – Wiktor Osiatyński i Paweł Chrupek; do Senatu – Andrzej Szczypiorski i Gustaw Holoubek. Wojewódzki Komitet Obywatelski w Krośnie rozwiązał się 19 VI 1989. W Regionie Południowo-Wschodnim KO powstał 15 IV 1989 w Przemyślu. Członków Komitetu wytypowała RKW Regionu Południowo-Wschodniego „S” w Przemyślu. 17 IV 1989 wybrano Prezydium KO w składzie: Zbigniew Bortnik (przew.), Mieczysław Argasiński, Bronisław Ziemkiewicz i Irena Lewandowska (wiceprzew.), Waldemar Wiglusz (sekretarz). KO w Przemyślu liczył 45 członków.

 

Michał Stręk

Krosno, Przemyśl, Region Podkarpacie, Region Południowo-Wschodni, Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry