Hasła rzeczowe

Komunikat (GAB, Wrocław)

"Komunikat", organ Grupy Antyberufsverbot (GAB), założonej przez Leszka Skonkę w celu walki z dyskryminacją zawodową działaczy opozycji, wydawane 1979-1981.

Ukazało się 12 nr. o obj. 6-12 s., drukowanych na powielaczu spirytusowym w nakładzie ok. 200 egz.

Redagowane przez L. Skonkę.

Komunikat zawierał w przeważającej części spisy zwolnionych z pracy opozycjonistów i szczegółowe omówienia wybranych przypadków. W nr. 8 opublikowano opracowany jesienią 1980 przez L. Skonkę we współpracy z Edwardem Staniewskim i Zygmuntem Elbińskim, ''Raport o stosowaniu przez władze PRL dyskryminacji w dziedzinie zatrudnienia jako metody walki z demokratyczną opozycją w Polsce'', skierowany na konferencję KBWE w Madrycie X-XI 1980.

 

Grzegorz Waligóra

Opcje strony

do góry