Hasła rzeczowe

Komunikat (Akademicki Komitet Strajkowy Lublin)

"Komunikat", pismo wydawane przez Akademicki Komitet Strajkowy podczas strajków solidarnościowych ze studentami radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierii na wyższych uczelniach Lublina 24 XI – 11 XII 1981.

Ukazało się 18 nr. o obj. 1-3 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie kilkuset egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji m.in.: Zdzisław Kowalski, rzecznik prasowy AKS.

Publikowano informacje bieżące, komunikaty i oświadczenia dot. przebiegu strajku.

Kolportowano na terenie uczelni wyższych Lublina (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Politechnika Lubelska, Akademia Rolnicza, Akademia Medyczna).

 

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry