Hasła rzeczowe

Komunikat

„Komunikat”, pismo wydawane 13 XII 1981 godz. 13.20 – 16 XII 1981 przez Krajowy Komitet Strajkowy Krajowy Komitet Strajkowy Krajowy Komitet Strajkowy, struktura władz naczelnych „S” powstała 13 XII 1981 w reakcji na wprowadzenie stanu wojennego i internowanie Lecha Wałęsy oraz innych przywódców Związku; powołana w Porcie Gdańskim przez pozostających na wolności członków KK: Mirosława Krupińskiego (przewodniczący), Eugeniusza Szumiejkę, Jana Waszkiewicza, Andrzeja Konarskiego, Aleksandra Przygodzińskiego. utworzony w Gdańsku w reakcji na wprowadzenie stanu wojennego, nr 1 sygnowany przez Krajowy KS, nr. 2 (z 14 XII 1981, godz. 10.00) oraz 3 (z 15 XII 1981, godz. 6.15) przez Ogólnopolski KS, nr 4 (z 15 XII 1981) przez Krajowy KS i RKS z siedzibą w Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

Ukazało się 5 nr. o obj. 1 s. w formacie A5, w formie maszynopisu lub drukowanych na powielaczu, nakład nieustalony.

W składzie redakcji m.in.: Jan Waszkiewicz, Mirosław Krupiński, Szymon Pawlicki.

Publikowano oświadczenia i komunikaty. Ponadto 17 XII 1981 ukazało się quasi-wydanie specjalne w postaci nienumerowanego „Biuletynu Informacyjnego”, sygnowanego przez Dział Informacyjny Krajowego KS, o obj. 2 s., w formacie A4. Zamieszczono tu obszerną relację z przebiegu wydarzeń z 16 XII 1981, z pacyfikacji strajku w SG oraz manifestacji na ulicach Gdańska. Przy tej okazji wystosowano apel: „Nie dajcie się sprowokować do zajść ulicznych, do bijatyk z milicją i wojskiem. Organizujcie strajki w swoich zakładach pracy, a jeśli jest to niemożliwe, to protestujcie poprzez pracę pozorowaną”.

„Komunikat” i „Biuletyn” kolportowano na terenie SG i in. zakładów pracy oraz na ulicach miasta.

 

Wojciech Turek

Opcje strony

do góry