Hasła rzeczowe

Komunikat

"Komunikat", pismo codzienne MKZ „S” Ziemi Łódzkiej, od VI 1981 Prezydium ZR „S” Ziemi Łódzkiej, wydawane w Łodzi 5 XI 1980 – 11 XII 1981.

Ukazało się 299 nr. o obj. 1-6 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu i offsecie w nakł. 1,7-4,5 tys. egz.; w czasie strajków początkowo z podwójną numeracją, z nadrukiem: „strajk ostrzegawczy” lub „gotowość strajkowa”; niektóre nr. wychodziły kilkakrotnie w ciągu dnia z zaznaczeniem godziny wyd., najczęściej w okresie kryzysu bydgoskiego (20-31 IV 1981).

W składzie redakcji: Jerzy Kropiwnicki (redaktor naczelny), Adam Cymbart, Włodzimierz Garlicki, Barbara Gruchała, Jarosław Mrozowski, Krzysztof Osada, Marek Perliński, Jerzy Tomala (adres redakcji: Łódź, ul. Piotrkowska 260); druk w Zakładzie Małej Poligrafii ZR „S” Ziemi Łódzkiej.

Publikowano informacje dot. działalności KKK „S”, oświadczenia, komunikaty i inne oficjalne dokumenty „S”, informacje o działalności władz regionalnych „S”, uchwałach WZD Regionu Łódzkiego oraz wiadomości z zakładów pracy, bieżące informacje teleksowe o sytuacji politycznej w kraju, szczególnie w okresie akcji strajkowych, relacje z przebiegu akcji związkowych, m.in. marszu głodowego w Łodzi (w VII 1981). We IX i X 1981 w trakcie dwóch tur I KZD wydawany był dodatek: „Komunikat Zjazdowy” (47 nr.).

Wydawanie pisma, jako organu Prezydium ZR, wznowione w 1989.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry