Hasła rzeczowe

Komunikat

"Komunikat", pismo KZ „S” Zarządu Portu Szczecin wydawane I – 26 XI 1981 oraz III 1982 – VI 1983.

Do XI 1981 ukazały się 44 nr. o obj. 4-10 s. w formacie A5, w nakładzie 200-500 egz., drukowane na offsecie, częściowo jednostronnie, w niektórych nr. ilustracje satyryczne.

W składzie zespołu pracownicy administracyjni szczecińskiego portu: Zygmunt Dziechciowski, Leszek Duklanowski, Ryszard Litwinionek i Grzegorz Prątnicki, opracowanie graficzne Andrzej Ziemiński.

Poruszano tematy związane z funkcjonowaniem „S” w ZPS (uchwalenie Karty Portowca, problemy związkowe Regionu i kraju); publikowano uchwały Plenum MKZ z Gdańska.

III 1982 – VI 1983 ukazało się 13 nr. w formacie A4, początkowo przepisywanych na maszynie, później drukowanych na powielaczu białkowym.

W składzie nowej redakcji: Tadeusz Olczak, Adam Knypiński i Barbara Wachowiak, początkowo również Z. Dziechciowski.

Miesięcznik skierowany głównie do pracowników Portu, dostarczał najważniejszych informacji z miasta i Regionu.

Kolportowany przez Komisje Oddziałowe „S”. Od VI 1983 jego kontynuacją było pismo „CDN”.

 

Paweł Szulc

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry