Hasła rzeczowe

Komunikat

"Komunikat", podtytuł: „Informacje Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ «Solidarność» Region Wielkopolska”, pismo Działu Informacji TZR „S” Wielkopolska, po I 1990 ZR Wielkopolska, wydawane od 7 VI 1989; od nr 7 wydawano pod tytułem „Komunikaty”.

Ukazało się ponad 80 nr. o obj. 2-6 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu i offsecie w nakładzie 4-7 tys. egz.

W składzie redakcji: Aleksandra Bessert i Krystyna Płotkowiak.

Zamieszczano wiadomości dot. funkcjonowania struktur „S” (zakładowych, regionalnych i ogólnopolskich), dokumenty wydawane przez te struktury; relacjonowano wydarzenia w różnych instytucjach i zakładach pracy. Publikowano również informacje dot. OKP, relacje z uroczystości organizowanych przez „S”, sprawozdania z cotygodniowych (środowych) spotkań KZ „S”; informowano o sytuacji w KO w Poznaniu, o współpracy Poznańskiego Komitetu Solidarności z Rumunią oraz apelowano o pomoc dla mieszkańców tego kraju. Po I 1990 dużo poświęcano miejsca sprawom związkowym; zamieszczano też materiały związane z wyborami samorządowymi oraz popierano wspólnych kandydatów „S” i KO Miasta Poznania.

Przemysław Zwiernik

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry