Hasła rzeczowe

Komunikat K.O.I.S.

"Komunikat K.O.I.S.", biuletyn podziemny działającego jawnie Komitetu Ochrony Interesów Społeczeństwa Regionu Częstochowskiego (KOIS) w Częstochowie, wydawany 6 V – 1 IX 1985.

Ukazały się 4 nr. drukowane na powielaczu w poligrafii Regionalnej Komisji Koordynacyjnej „S”.

Jako pierwszy nr wydano ''Oświadczenie'' z 6 V 1985 (zamieszczone także w „Wytrwamy” nr 4), w którym KOIS wystąpił w obronie uwięzionych działaczy „S” (m.in. Jacka Kuronia, Seweryna Jaworskiego i innych), domagał się uwolnienia aresztowanego Zbigniewa Muchowicza (przewodniczącego RKK „S”), potępił „podwyżki cen doprowadzające społeczeństwo do stanu nędzy, represje odbierające społeczeństwu podstawowe prawa obywatelskie” oraz przedstawił swoje cele. W następnych nr. publikowano oświadczenia KOIS, w których krytykowano projekty zmian w kodeksie karnym, ustawie o szkolnictwie wyższym, protestowano przeciwko podwyżkom cen, uwięzieniu Marka Adamkiewicza, wzywano do bojkotu wyborów do sejmu PRL, informowano o represjach częstochowskich działaczy „S”. Nr 5 (oświadczenie w sprawie więźniów politycznych) został opublikowany w „Wytrwamy” nr 7 (XI 1985). Potem w nr. 8 (I 1986) tego biuletynu wydrukowano list do prokuratora generalnego PRL w sprawie tragicznej śmierci 8 XII 1985 w więzieniu w Koronowie 23-letniego Dariusza Kasprowskiego oraz relację jego rodziny. „Nadzieja” w nr. 29 (I 1986) zamieściła ostatnie oświadczenia KOIS – w obronie aresztowanych J. Kapsy i Wiktora Petryły oraz w sprawie podwyżek cen, które powielono także w formie osobnej ulotki.

Wojciech Rotarski

Opcje strony

do góry