Hasła rzeczowe

Komunikat Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania Region Pomorza Zach.

"Komunikat Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania Region Pomorza Zach.", pismo wydawane nieregularnie III-VII 1981 w Szczecinie.

Ukazały się 3 nr. w formacie A5, drukowane na powielaczu.

W składzie redakcji: Radzimierz Nowakowski (także układ czasopisma i projekt okładki), Jan Tarnowski, Krzysztof Żurawski.

Informowano o uwięzionych 5 członkach KPN oraz braciach Kowalczykach w artykule ''Kim są ci ludzie?'' (w wyniku nacisków „S” zostali zwolnieni z więzień działacze opozycyjni: Jerzy Sychut, Zygmunt Goławski i Wojciech Ziembiński). Namawiano do protestów i inicjowano zbieranie podpisów pod listami otwartymi z żądaniem ich zwolnienia.

 

Jan Tarnowski

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry