Hasła rzeczowe

Komunikat Komitetu Założycielskiego NSZZ »Solidarność« Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego

„Komunikat Komitetu Założycielskiego NSZZ »Solidarność« Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego”, niezależne pismo utworzone przez członków Komitetu Założycielskiego NSZZ UWr (nie było organem KZ), wydawane 9 XI 1980–2 XII 1981 (nr 1 jako gazetka wywieszana na tablicach ogłoszeniowych, informująca o aktualnościach z uniwersytetu i kraju), po 13 XII 1981 zawieszone, wznowione 1989–1990. W podtytule od nr. 5 pojawia się słowo „Solidarność”. Od nr. 10 wydawane jako „Komunikaty NSZZ »Solidarność« Uniwersytetu Wrocławskiego”. Ukazały się 53 nr., obj. 2–20 s., format A4 lub B5, druk offsetowy, gł. w zakładzie graficznym UWr, nakł. 80–3 tys. egz.; wychodziło nieregularnie; numeracja w obu okresach odrębna. Numer 26 (z 4 III 1981) wydano z kolorową winietą jako nr specjalny. Pozostałe nr. spec.: z 8 III 1981 dot. gł. problematyki kobiecej; z XI 1981 pt. Radom, z informacjami o strajkach studenckich; 2 XII 1981 ostatni nr pisma przed wprowadzeniem stanu wojennego – dodatek nadzwyczajny opisujący protesty na uczelniach. 1980–1981 w redakcji: Jacek Cichoń, Stefan Cieśla, Krystyna Chmieleńska, Józef Drozd, T. Jakubowski, K. Kawalec, W. Suleja, Anita Tyszkowska-Gosk, Grażyna Zipold-Materkowa; 1989–1990: Tadeusz Jakubowski, Krzysztof Kawalec, Tadeusz Kozar, Bogusław Kukurowicz, Andrzej Milcarz, Kryspin Porembski, Paweł Skrzywanek i Włodzimierz Suleja. 1980–1981 siedziba redakcji na UWr przy ul. Szewskiej 50/51; 1989–1990 w Instytucie Matematycznym UWr przy pl. Grunwaldzkim 2/4. Publikowano wiadomości z uczelni, informacje o ważniejszych wydarzeniach w kraju dot. „S”, listy do redakcji (w stałej rubryce), komentarze, wywiady, felietony, teksty dot. autonomii szkół wyższych czy sytuacji NZS. Kolportaż odpłatnie w cenie 150 zł, gł. w środowisku akademickim Wrocławia.

Kamil Dworaczek

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry