Hasła rzeczowe

Komunikat Prezydium Komisji Zakładowej Organizacji Zakładowej NSZZ «Solidarność» przy Biurze Planowania Rozwoju Warszawy

"Komunikat Prezydium Komisji Zakładowej Organizacji Zakładowej NSZZ «Solidarność» przy Biurze Planowania Rozwoju Warszawy", pismo wydawane w Warszawie przez Biuro Planowania Rozwoju Warszawy X 1980 – XII 1981. Od nr. 35 ukazywało się pod tytułem: „Biuletyn Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność»”.

Ukazało się 58 nr. o obj. 1-12 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu; tygodnik.

W składzie redakcji: Krzysztof Herbst, Jan Rutkiewicz, Marek Roszkowski (adres redakcji: Warszawa, ul. Batorego 16).

Niektóre nr. ukazywały się jako wydania specjalne zawierające bieżące informacje, m.in. z przebiegu I KZD, w tym uchwałę programową zjazdu.

Nr 59 (z 14 XII 1981) nie ukazał się z powodu wprowadzenia stanu wojennego (zachowała się jedynie matryca).

 

Włodzimierz Domagalski

Opcje strony

do góry