Hasła rzeczowe

Komunikat Zjazdowy

„Komunikat Zjazdowy”, pismo ZR Ziemia Łódzka, dodatek do „Komunikatu”, wydawane 5 IX – 7 X 1981 w czasie trwania I KZD. Ukazało się 47 n-rów, obj. 1–4 s., format A4, druk na offsecie, nakł. od kilku do kilkunastu tys. egz.; podczas 2 tur zjazdu wychodziło kilka n-rów dziennie. W redakcji: Jerzy Morka, Krzysztof Osada, Marek Perliński, Jerzy Tomala, Maria Wrotniak. Relacjonowano przebieg zjazdu ze szczególnym uwzględnieniem roli delegatów „S” Ziemi Łódzkiej, na podst. informacji teleksowych, Biura Informacji Prasowej „S”, bezpośrednich relacji uczestników. Kolportowane bezpłatnie w zakładach oraz za pośrednictwem ulicznych kolporterów.

Włodzimierz Domagalski

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry