Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13710,Komunikat-Zjazdowy.html
2021-03-08, 13:40

Komunikat Zjazdowy

"Komunikat Zjazdowy", pismo ZR Ziemia Łódzka, dodatek do „Komunikatu”, wydawane 5 IX – 7 X 1981 w czasie trwania I KZD.

Ukazało się 47 nr. o obj. 1-4 s. w formacie A4, drukowanych techniką offsetową w nakł. kilku - kilkunastu tys. egz.; podczas dwóch tur zjazdu wychodziło kilka nr. dziennie.

W składzie redakcji: Jerzy Morka, Krzysztof Osada, Marek Perliński, Jerzy Tomala, Maria Wrotniak.

Relacjonowano przebieg zjazdu ze szczególnym uwzględnieniem roli delegatów „S” Ziemi Łódzkiej, na podstawie informacji teleksowych, Biura Informacji Prasowej „S”, bezpośrednich relacji uczestników.

Kolportowano bezpłatnie w zakładach pracy oraz za pośrednictwem ulicznych kolporterów.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Ziemia Łódzka, Łódź

Opcje strony