Hasła rzeczowe

Komunikaty Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» przy Bibliotece Narodowej

"Komunikaty Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» przy Bibliotece Narodowej", wydawane przez „S” przy BN w Warszawie X 1980 – 13 XII 1981.

Ukazało się 12 nr. (oraz 3 wydania specjalne nienumerowane: 27 III 1981 strajkowe, 16 XI 1981, 30 XI 1981 poświęcone Józefowi Piłsudskiemu), drukowanych na offsecie w nakładzie 150-400 egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Anna Bobrowicz, Zofia Choromańska, Róża Dobrowolska, Leszek Lipiński, Dorota Sikorska, Iwona Kocot, Janusz Jęczmyk, Adam Gałkowski, Zbigniew Kolek, Katarzyna Raczkowska (od nr. 2 odpowiedzialna za opracowanie graficzne); siedziba redakcji przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie, druk w Zakładach Graficznych BN.

Zamieszczano wiadomości z kraju, z prasy związkowej, z życia BN, informacje dot. spraw pracowniczych, wiersze, dokumenty.

Po 13 XII 1981 kontynuowane jako „Głos Wolny BN”.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry