Hasła rzeczowe

Komunikaty NSZZ "Solidarność" FSC Starachowice

„Komunikaty NSZZ »Solidarność« FSC Starachowice”, pismo wydawane przez Komisję Fabryczną NSZZ „S” Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach 10 XI 1980–2 XII 1981 (po podpisaniu porozumienia pomiędzy TKZ „S” a dyrekcją FSC w Starachowicach). Ukazały się 33 nr. (6 nr. pt. „Komunikaty”), obj. 4–12 s., format A4 i A5, druk na powielaczu maszynowym w drukarni Ośrodka Badawczo-Rozwojowego FSC, w nakł. 500–2000 egz., wychodziło nieregularnie. I 1981 próba cenzury ze strony dyrekcji FSC, co spowodowało, że pismo ukazało się w wyd. specjalnym „Biuletynu Regionu Świętokrzyskiego” z 26 I 1981. Po 2 tyg. wznowione pod nowym tytułem „Wiadomości Związkowe NSZZ »Solidarność« FSC Starachowice”. Wydano też dodatki spec., m.in. „Łany Świętokrzyskie” zawierające informacje zw. z „S” RI. W redakcji m.in.: Jacek Sadowski (redaktor nacz.), Edward Dajewski, Jerzy Głowacki, Dariusz Kusiak, Andrzej Kapturkiewicz, Tomasz Majchrzyk, Krzysztof Muzyka, współpracownicy: Michał Pytlarz, Bożena Bębas. Teksty dot. problemów związkowych, informacje ogólnopolskie, regionalne i wewnątrzzakładowe, art. publicystyczne, listy do redakcji, rysunki satyryczne i reportaże. W treści podawano informacje do użytku wewnętrznego pracowników FSC, pismo bezpłatne kolportowane w FSC.

Marzena Grosicka

Opcje strony

do góry