Hasła rzeczowe

Komunikaty Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ «Solidarność» w Lesznie

„Komunikaty Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ «S» w Lesznie”, pismo TZR Leszno, wydawane IX – XII 1982. Ukazały się 3 n-ry (3, 4, 6), obj. 2 s., format A4, druk na powielaczu, nakł. 300–600 egz. W redakcji: Waldemar Handke (redaktor) Zdzisław Drost (druk), Eugeniusz Matyjas (kolportaż), Andrzej Grudziński, Olgierd Nowak i Tomasz Czabański. 12–18 XII 1982 aresztowano inicjatorów powstania pisma. 14–18 IV 1983 Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu skazał Z. Drosta, E. Matyjasa, W. Handkego na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu; Zenona Maciejewskiego i T. Czabańskiego na 1 rok w zawieszeniu; A. Grudziński na 6 miesięcy w zawieszeniu; O. Nowak został uniewinniony. Wśród osób zaangażowanych w wydawanie pisma znajdowało się dwóch TW: Z. Maciejewski (ps. Jacek) i T. Czabański (ps. Paweł).

Zamieszczano informacje bieżące z regionu i komentarze dot. aktualnych wydarzeń. Kolportowane gł. w Lesznie.

4 XII 1982 – 4 I 1984 rozpracowywane przez Wydz. III KW MO/WUSW w Lesznie w ramach SOR krypt. Komunikat.

 

Waldemar Handke

Opcje strony

do góry