Hasła rzeczowe

Konfederacja Ludzi Wolnych

Konfederacja Ludzi Wolnych (od IX 1981 Suwerennościowe Porozumienie Młodzieży), młodzieżowa organizacja niepodległościowa założona jesienią 1979 w Puławach przez uczniów puławskich szkół średnich; czołowym inicjatorem był Andrzej Gorgol; inni działacze KLW: Jolanta Jelinowska, Piotr Kostrzewa, Kinga Krawiec, Marzena Krzesicka, Dariusz Kwit, Piotr Michalak, Paweł Nakonieczny, Zdzisław Niedbała, Marzena Rodak, Elżbieta Rosiecka, Robert Siewak, Edyta Sulima, Dariusz Styczyński, Janusz Torchała. KLW prowadziła przede wszystkim działalność samokształceniową i kolportaż wydawnictw niezależnych; we IX 1981 na czele organizacji, przemianowanej na SPM, stanął A. Gorgol.

Po 13 XII 1981 SPM działało w bardziej zakonspirowanych strukturach, tzw. piątkowych, wspierając podziemie, głównie Komitet Obrony Narodowej „S” w Puławach (akcje ulotkowe, malowanie napisów na murach, kolportaż wydawnictw podziemnych, pomoc rodzinom internowanych, tzw. siedzący protest w I LO w Puławach w obronie represjonowanych nauczycieli, akcja spacerowa). I/II 1982 A. Gorgol założył pismo podziemne „Kret”. W tym okresie A. Gorgol, D. Kwit, Tomasz Kraszewski i Urszula Woszczyk uczestniczyli w drukowaniu pisma „Biuletyn Informacyjny «S» Ziemi Puławskiej”.

13 VII 1982 podczas akcji plakatowej zatrzymano T. Kraszewskiego (pobity przy próbie ucieczki), następnie aresztowano A. Gorgola, M. Krzesicką i Iwonę Skwarek, następnie E. Sulimę; wszystkich osadzono na kilka dni w AŚ w Lublinie (najdłużej – do 2 VIII 1982 – przetrzymywano A. Gorgola); 14 XII 1982 Prokuratura Rejonowa w Puławach umorzyła warunkowo postępowanie karne przeciw członkom grupy z wyznaczeniem 2-letniego okresu próbnego. Po wpadce ograniczono działalność struktur piątkowych dawnego KLW/SWM; część osób kontynuowała działalność m.in. w Towarzystwie Przyjaciół Puław i NZS.

Marcin Dąbrowski

Puławy, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry