Hasła rzeczowe

Konfederacja Młodej Polski Rokosz

Konfederacja Młodej Polski Rokosz, występowała również pod nazwą Warta, tajna organizacja wzorującą się na AK, założona w 1981, działalność na większą skalę prowadziła po 13 XII 1981.

Na czele Wojciech Nowak i 3-osobowy Sztab: Szymon Weber, Marek Gapiński, Krzysztof Korzeniowski; sztabowi podlegali dowódcy sekcji, tworząc Komendę Główną; wg statutu organizacja miała być oparta na systemie trójkowym. KMP Rokosz liczyła ok. 60 członków, głównie uczniów szkół średnich. Przy wstępowaniu składano przysięgę; w ramach organizacji prowadziły działalność także osoby niezaprzysiężone; w 1983 do KMP Rokosz przystąpili członkowie grupy Wolny Licealista, jej przedstawiciel Marek Nicgorski wszedł w skład kierownictwa; członkowie WL współuczestniczyli w redagowaniu pisma „Pokolenie Walczące”.

W czasie stanu wojennego KMP Rokosz wykonała kilka spektakularnych akcji, m.in. 4 II 1982 zniszczono za pomocą ładunku wybuchowego gablotę z materiałami propagandowymi PZPR, 13 IV 1982 usunięto czerwony sztandar z masztu na dachu KW PZPR w Poznaniu i zawieszono na jego miejsce flagę z napisem „Solidarność”; członkowie organizacji przeprowadzili też akcję Barak (wymalowanie napisów przeciwko stanowi wojennemu w szkołach średnich).

Wiosną 1984 w wyniku działań operacyjno-śledczych SB rozbiła KMP Rokosz i redakcję „Pokolenia Walczącego”. KMP Rokosz była rozpracowywana przez SB w ramach SOR krypt. Chemik. Do organizacji został wprowadzony tajny współpracownik ps. Wojtek (uczeń Technikum Chemicznego w Poznaniu).

Przemysław Zwiernik

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry