Hasła rzeczowe

Konfraternia im. ks. Jerzego Popiełuszki

Konfraternia im. ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jerzego Popiełuszki, bractwo utworzone 16 XI 1984 (po śmierci ks. J. Popiełuszki) przy kościele św. Wojciecha w Koninie-Morzysławiu dzięki pomocy proboszcza Stanisława Waszczyńskiego, jej organizatorami i członkami byli działacze konińskiej „S”. 15 XI 1985 przyjęto statut określający strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania KikJP: zwierzchnikiem został bp diecezji włocławskiej, mianował on Kapelana KikJP sprawującego nad nią bezpośrednią opiekę. Władzami KikJP były: Zgromadzenie Ogólne Członków i Zarząd, na jego czele stał Pierwszy Senior (w 1985 wybrano Krzysztofa Dobreckiego); osoby wstępujące do KikJP składały ślubowanie.

KikJP organizowała wykłady i spotkania z działaczami katolickimi i opozycyjnymi (m.in. Wiesławem Chrzanowskim, Lechem Falandyszem, Markiem Jurkiem, ks. Józefem Majem, Zbigniewem Romaszewskim, Andrzejem Wielowieyskim, Stefanem Wilkanowiczem), organizowała lub współorganizowała Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej, Tygodnie Społecznej Nauki Kościoła, wystawy (np. w 1985 ''Kapłan'' poświęconą ks. J. Popiełuszce i ''Sztukę uwięzioną'' – prac wykonanych przez internowanych i więźniów politycznych; w 1986 ''Sztuka sakralna'', w 1989 wystawę wydawnictw podziemnych); organizowano Rajdy Konfraterni, uroczystości rocznicowe i msze św. w intencji powstańca styczniowego o. Maksymiliana Terejwy, pielgrzymki na Jasną Górę i do Lichenia, coroczne opłatki dla środowiska „S”.

Niektórzy członkowie KikJP byli zaangażowani w in. niezależne inicjatywy przy kościele św. Wojciecha (Katolicki Klub Dziennikarzy, Polska Organizacja Harcerska) i podziemnych struktur „S”, kolportowali wydawnictwa podziemne. W 1985 zbierano podpisy w obronie więzionego członka KikJP Andrzeja Krzyżańskiego. 1 IV 1989 w siedzibie KikJP odbyło się otwarte spotkanie mieszkańców Konina z działaczami jawnych struktur „S”, w VI 1989 spotkanie poświęcone kampanii wyborczej do KZ „S”.

KikJP wciąż m.in. organizuje coroczne piesze Pielgrzymki Ludzi Pracy z kościoła św. Wojciecha do Lichenia oraz uroczystości patriotyczno-religijne.

Przemysław Zwiernik

Konin, Region Konin

Opcje strony

do góry