Hasła rzeczowe

Koniński Biuletyn Informacyjny

Koniński Biuletyn Informacyjny”, pismo wydawane w Koninie VIII 1984–IV 1988. Ukazało się 64 nr., obj. 2 s., format A4, A5 i 11 × 15 cm, druk na powielaczu, powielane metodą tzw. sitosączki, przepisywane na maszynie, w nakł. kilkunastu–kilkudziesięciu egz.; ukazywało się nieregularnie, redaktor: Ryszard Stachowiak. Publikowano m.in. informacje o akcjach protestacyjnych, różnych formach podziemnej działalności, uroczystościach religijnych i patriotycznych (gł. w kościołach św. Maksymiliana Kolbego i św. Wojciecha w Koninie), pielgrzymkach z Konina do Lichenia i Częstochowy, działalności duszpasterstw pracowniczych, działaniach SB, represjach oraz szykanowaniu działaczy „S” i opozycji. Zamieszczano komentarze, informacje o działalności struktur „S” i teksty wydawanych oświadczeń, np. Regionalnej Komisji Koordynacyjnej „S” i Tymczasowej Regionalnej Rady „S” w Koninie.

Pismo bezpłatne, przekazywane m.in. do redakcji innych czasopism podziemnych.

 

 

Przemysław Zwiernik

Opcje strony

do góry