Hasła rzeczowe

Kontakty

"Kontakty", pismo Komitetu Oporu Społecznego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, wydawane

21 V 1982 – VI 1983.

Ukazało się 12 nr. o obj. 4-6 s. w formacie A4, początkowe nr. drukowane na powielaczu białkowym, od 27 III 1983 na kliszach przygotowywanych przez Henryka Matuszka, w nakładzie 500 egz., bezpłatne.

W składzie zespołu: Grażyna Zaremba (redaktor naczelna), Piotr Zaremba, Adrian Bujara (druk), Ludwik Dziwis (kolportaż).

Publikowano informacje z regionu i apele polityczne.

Monika Kobylańska

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry