Hasła rzeczowe

Konkretnie

"Konkretnie", pismo Regionalnej Międzyzakładowej Komisji Związkowej „S” w Bytomiu (największe pismo związkowe w tym mieście) wydawane III-XII 1981.

Ukazało się 12 nr. o obj. 4-12 s. w formacie A4, powielanych techniką kserograficzną w nakładzie 2-3 tys. egz.; opublikowano 4 wydania specjalne.

W składzie redakcji: Zenon Pigoń (redaktor naczelny nr. 1, później wycofał się z redakcji), Edward Rewiński, Andrzej Bachorz, Leszek Borowiecki, Maryla Rosińska, Elżbieta Szubert, Danuta Sosin, Maciej Jasiński; we współpracy z Teresą Chlebik (kolportaż). Redakcja mieściła się w siedzibie RMKZ w Bytomiu.

Publikowano artykuły nt. gospodarcze, związkowe i prawne.

Kolportowano głównie na terenie bytomskich i piekarskich zakładów pracy. Cena egz. 10 zł.

Weronika Rudnicka

Region Śląsko-Dąbrowski, Bytom

Opcje strony

do góry