Hasła rzeczowe

Kontra (Toruń)

"Kontra", pismo ukazujące się nieregularnie w Toruniu 2 I 1982 – 9 VI 1986. Tytuł zaczerpnięto z łacińskiej sentencji ''Contra spem spero'' (wbrew nadziei mam nadzieję). Podtytuły: „Pismo NSZZ «S» Toruń”, od nr. 64: „Pismo NSZZ «S» Regionu Toruńskiego”; od nr. 22 oznaczone miejsce wydania – Toruń.

Wydano 92 nr. (w tym podwójne) w formacie A4, od nr. 90 A5, druk na powielaczu, następnie techniką sitodruku w nakł. co najmniej 2 tys. egz.; nr 68 wydano w wersji ilustrowanej i pozbawionej ilustracji, z nr. 81-82 dodatek samoistny – życiorys ks. Jerzego Popiełuszki, w nr. 83 ilustracja: pocztówka świąteczna z Matką Boską i Dzieciątkiem.

W składzie redakcji: Marian Lisowiec, Krzysztof Obremski i Michał Wojtczak – autorzy większości tekstów. M. Lisowiec odpowiadał również za druk, zaopatrzenie techniczne i kontakty z kolportażem, M. Wojtczak – za kontakty z Tymczasowym Prezydium ZR, następnie z RKW „S” Regionu Toruńskiego (skąd otrzymywano papier, matryce, farbę drukarską i maszyny do pisania), K. Obremski zajmował się też drukiem i składem. Początkowo pismo drukowano w toruńskiej Pracowni Konserwacji Zabytków, następnie w powielarni Studenckiej Spółdzielni Pracy Małgosia, której prezesem był M. Lisowiec, a od wiosny 1982 – u niego w domu, po przejściu na technikę sitodruku pismo drukował Marek Wachnik. Na Wielkanoc 1982 Piotr Wojtczak tą techniką wykonał okolicznościowe kartki świąteczne, które dołączano do pisma.

Zamieszczano artykuły publicystyczne o tematyce współczesnej i historycznej (m.in. historia KOR w odcinkach), oświadczenia, komunikaty TKK i RKW, wywiady z działaczami „S”, wiadomości z Regionu, przedruki, m.in. z paryskiego „Kontaktu” i „Gazety Mówionej” Stefana Bratkowskiego.

Kolportowane poprzez sieć miejską i regionalną RKW „S” Regionu Toruńskiego.

W 1986 uznano, że formuła pisma się wyczerpała i zaprzestano wydawania.

 

Krzysztof Biernacki

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry