Hasła rzeczowe

Kontra (Wrocław)

"Kontra", pismo studentów Uniwersytetu Wrocławskiego wydawane XII 1988 – I 1990; od III 1989 jako „Pismo Akcji Studenckiej Solidarności Walczącej”.

Ukazało się 17 nr. o obj. 2-8 s. w formacie A5, drukowanych na offsecie i techniką sitodruku w nakładzie 2-5 tys. egz.; dwutygodnik.

W składzie redakcji: Jarosław Krotliński, Eugeniusz Dedeszko-Wierciński, Krzysztof Zychla, we współpracy z: Beatą Curyło, Arturem Adamskim, Arkadiuszem Urbanem, Magdą Wapniarczuk.

Zamieszczano artykuły publicystyczne, szkice historyczne, analizy dot. bieżących wydarzeń, teksty satyryczne. Autorzy byli przeciwnikami daleko idących kompromisów z reżimem komunistycznym i porozumień Okrągłego Stołu. Wskazywali na takie zjawiska, jak postępujące uwłaszczenie nomenklatury oraz coraz częstsze wśród przywódców „S” skupianie się na interesie prywatnym, a nie społecznym.

Członkowie redakcji byli inwigilowani, zatrzymywani, przesłuchiwani i zastraszani przez SB. W czasie jednego z zatrzymań E. Dedeszko-Wierciński został pozbawiony gotowych materiałów do druku kolejnego nr.. W III i IV 1989 wydano pod tym samym tytułem, techniką sitodruku w nakładzie 500 egz., 2 nr. „Gazety Plakatowej Akcji Studenckiej Solidarności Walczącej”. Kolportowano wśród studentów.

 

Artur Adamski

Opcje strony

do góry