Hasła rzeczowe

Kontrapunkt

"Kontrapunkt", podtytuł: „Pismo NSZZ «Solidarność» Szkół Wyższych w Lublinie”, pismo wydawane 1 IX – 3 XI 1982.

Ukazało się 5 nr. o obj. 4 s. w formacie A5, drukowanych techniką sitodruku w nakładzie ok. 500 egz.

W składzie redakcji: Radosław Drwal (założyciel, redaktor i wydawca), Maria i Zenon Binkiewiczowie (druk nr. 1-4 w prowadzonej przez nich Drukarni Ścigana).

Zamieszczano głównie publicystykę dot. postaw moralnych w okresie stanu wojennego, informacje i dokumenty nt. sytuacji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (m.in. w nr. 2 z 15 IX 1982 przemówienie odwołanego rektora prof. Tadeusza Baszyńskiego na posiedzeniu Senatu UMCS 4 VI 1982). Do części nakładu nr. 1 dołączono druk (obj. 4 s.) z homilią bp. Ignacego Tokarczuka wygłoszoną podczas pielgrzymki rolników polskich na Jasnej Górze 5 IX 1982.

Kolportowane głównie w środowisku akademickim Lublina.

Marcin Dąbrowski

Lublin, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry