Hasła rzeczowe

Kornik

"Kornik", podtytuł: „Niezależny studencki miesięcznik społeczno-kulturalny”, pismo studentów Akademii Medycznej w Warszawie, niezwiązane z żadnymi strukturami, wydawane I - 13 XII 1981.

Ukazało się ok. 10 nr. (w tym kilka podwójnych) o obj. od kilku do kilkudziesięciu s. w formacie A4, o numeracji ciągłej, drukowanych techniką sitodruku z matryc białkowych (początkowo na ramce, następnie na powielaczu ręcznym i elektrycznym) w nakładzie 500-2 tys. egz.; miesięcznik.

W składzie redakcji: Marek Kubin (redaktor naczelny i sekretarz redakcji) oraz Iwona Matuszek (inicjatorzy pisma), Henryka Drogowska, Krzysztof Fabisiak, Julia Mazur, Tomasz Swierżewski, Jacek Wesołowski; druk: członkowie zespołu, głównie M. Kubin, K. Fabisiak i początkowo J. Wesołowski; prace introligatorskie: głównie J. Mazur i I. Matuszek, przygotowanie matryc: H. Drogowska, T. Swierżewski (siedziba redakcji: ul. Francuska 41/2, od n-ru 3 Madalińskiego 3/5 m. 35). Autorzy: głównie członkowie redakcji.

Publikowano bieżące informacje, poruszano problematykę społeczno-polityczną, w tym historyczną (Katyń, Poznań 1956 i inne); zamieszczano też przedruki.

Początkowo prowadzono własny kolportaż w AM i na innych uczelniach warszawskich, następnie przez NZS oraz „S”; pismo docierało także do ośrodków akademickich i KZ „S” poza Warszawą.

Po 13 XII 1981 większość zespołu zaangażowała się w niezależny ruch wydawniczy podziemnej „S” („Wiadomości Dnia”, „Tygodnik Mazowsze”, „KOS” i inne).

Justyna Błażejowska

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry