Hasła rzeczowe

Kornik

„Kornik”, pismo studentów Akademii Medycznej w Warszawie, niezwiązane z żadnymi strukturami, wydawane I–13 XII 1981. Ukazało się ok. 10 n-rów, w tym podwójne, obj. od kilku do kilkudziesięciu s., format A4, druk na powielaczu, nakł. 500–2 tys. egz.; miesięcznik. W redakcji: Marek Kubin (inicjator, redaktor nacz., sekretarz red.), Iwona Matuszek (inicjator), Henryka Drogowska, Krzysztof Fabisiak, Julia Mazur, Tomasz Swierżewski, Jacek Wesołowski; druk członkowie redakcji, gł. M. Kubin, K. Fabisiak, J. Wesołowski; przygotowanie matryc: H. Drogowska, T. Swierżewski; prace introligatorskie: gł. J. Mazur i I. Matuszek. Publikowano informacje dot. spraw bieżących i problematyki społ.-polit. oraz historycznej (zbrodnia katyńska, Poznań 1956 i in.); zamieszczano przedruki. Kolportowane gł. na uczelniach warszawskich i w in. ośrodkach akademickich. Po 13 XII 1981 większość członków redakcji zaangażowała się w ruch wydawniczy podziemnej „S” („Wiadomości Dnia”, „Tygodnik Mazowsze”, „KOS” i in.).

 

Justyna Błażejowska

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry