Hasła rzeczowe

Krakowska Oficyna Studentów

Krakowska Oficyna Oficyna Oficyna, wydawnictwo podziemne działające 1983-1988 w Szczecinie, założone z inicjatywy Sławomira Lenera. Oficynę utworzył zespół wydający pismo „Obraz” (zmiana nazwy wynikała z rozszerzenia zakresu działania grupy oraz dążenia do zdezorientowania SB). W skład redakcji wchodzili: S. Lener (odpowiadający za stronę graficzną), Edward Wiśniewski oraz Piotr Mync. Studentów, wydawnictwo niezależne o profilu głównie literackim, działające od VIII 1978 w Krakowie. Początkowo było integralną częścią SKS, w 1979 usamodzielniło się, nadal świadcząc dla SKS usługi poligraficzne; na początku 1980 przemianowane na Wydawnictwo KOS.

Organizację wydawnictwa powierzono wiosną 1978 Ziemowitowi Pochitonowi (to on wymyślił nazwę) i Andrzejowi Mietkowskiemu, którzy przeszli przeszkolenie poligraficzne u szefa NOWej, Mirosława Chojeckiego. W początkowym okresie KOS drukowała na powielaczu pismo „Sygnał” (pierwsze cztery nrumery w 1978 w nakładzie ok. 1500 egz.), ponadto ukazał się nr 5. pisma „Indeks” (I-II 1979, sitodruk, nakład 2000 egz.). Pierwszy druk zwarty, ''Odbudowa Niepodległej'' Leszka Moczulskiego, wydany został w XI 1978.

Z wydawnictwem współpracował m.in. Jan Polkowski, a oprawę graficzną (KOS, jako jedna z niewielu oficyn w Polsce z tego okresu, ma na swoim koncie 3 pozycje z ilustracjami) zajmowali się studenci ASP, m.in. Dorota Martini i Przemysław Zawadzki. Do lata 1980 nakładem oficyny ukazało się 10 książek i broszur, dwie pierwsze wydane zostały na powielaczu, później drukowano na offsecie i techniką sitodruku. Ponadto wydawnictwo drukowało ulotki SKS, TKN oraz Komitetów Samoobrony Chłopskiej, wydało plakat z podobizną J. Piłsudskiego (4 wydania) oraz w 1979, z okazji wizyty Jana Pawła II w Polsce, plakat okolicznościowy.

Od 1978 KOS kierował Henryk Karkosza. Od 1980 KOS prowadziła profesjonalną działalność wydawniczą, opłacając zatrudniane osoby.

Ewa Zając

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry