Hasła rzeczowe

Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe

Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe, powstało 20 VI 1985, oficjalnie zarejestrowane 3 IX 1987. Pomysłodawcą, organizatorem i pierwszym prezesem był Mirosław Dzielski, który skupił wokół siebie grono znajomych przedsiębiorców, naukowców, publicystów, rzemieślników, handlowców dążących do budowy gospodarki rynkowej. Celem KTP było rozbudzenie aktywności gospodarczej, ekonomicznej, budowanie etosu moralnego poprzez inicjatywy na rzecz społeczeństwa lokalnego, szerzenie szacunku dla uczciwej zamożności, wspieranie przyzwoitej konkurencji, pobudzanie przedsiębiorczości i pomysłowości. Zadaniem KTP było zniesienie ograniczeń w sferze aktywności ekonomicznej obywateli PRL. Z tego powodu jego przedstawiciele byli gotowi do podjęcia współpracy z władzą, zrywając z charakterystyczną dla opozycji zasadą, nietolerującą żadnej kooperacji z rządem. Po zarejestrowaniu 1987 KTP włączyło się w odnowę życia gospodarczego w kraju przez takie inicjatywy jak udzielanie bezpłatnych porad prawnych początkującym przedsiębiorcom oraz organizowanie publicznych wykładów dla krakowian pt.: Jak zacząć działalność gospodarczą? Z inicjatywy KTP powołano Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie, Izbę Juniorów Gospodarki („Junior Chambers”) oraz bank Krakowskie Towarzystwo Bankowe SA (instytucje te funkcjonują już całkowicie niezależnie od KTP).

Współorganizatorem KTP i obecnym prezesem jest Tadeusz Syryjczyk.

Balbina Cała

Kraków Region Małopolska

Opcje strony

do góry