Hasła rzeczowe

Krakus

"Krakus", pismo wydawane w Krakowie 1982 – 29 V 1983; periodyk lokalny, od nr. 12 redakcja i druk w Wydawnictwie Orzeł Biały, od nr. 13 (z 1982) motto: ''Każdy ma prawo do wolności przekonań i wypowiedzi'' (art. 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka).

Ukazało się 19 nr. (1982: 1-13, 1983: 14-19) o obj. 2-6 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu, ilustrowanych; wychodziło nieregularnie.

Opisywano i komentowano aktualną sytuację, wydarzenia w mieście, regionie i kraju, publikowano oświadczenia i dokumenty struktur opozycyjnych, artykuły wspomnieniowe i historyczne, opinie dot. strategii ruchów antyrządowych, materiały satyryczne i wiersze.

 

Paweł Goleń

Opcje strony

do góry