Hasła rzeczowe

Krata

"Krata", pismo wydawane przez internowanych w Ośr. Odosobniania w Kielcach-Piaskach. Jako siedzibę redakcji podawano adres aresztu: ul. Dzierżyńskiego 155, 25–563 Kielce.

Wydano co najmniej 9 nr. (nr 1 - 5 III 1982, nr 2 – 8 III, nr 3 – 13 III, nr 9 - 2 IV 1982) o obj. 2 s. w formacie: nr 1 A5, kolejne A4 (zapisana dwustronnie pismem ręcznym kartka z zeszytu). Ukazywało się nieregularnie, co kilka dni, Stronę tytułową ozdabiano kolorowym nadrukiem „Krata”. Nakład zależał od liczby internowanych, na końcu zamieszczano informację: „Przeczytaj! Przepisz! Podaj dalej!”.

Skład redakcji określano jako: „Zespół 3–5–8”.

Pismo opisywało codzienność w kieleckim Ośr. Odosobnienia, ważne wydarzenia, zamieszczało informacje bieżące z miasta i kraju, oświadczenia i komunikaty, teksty poetyckie i prozatorskie.

Marzena Grosicka

Region Świętokrzyski, Kielce

Opcje strony

do góry