Hasła rzeczowe

Krata

„Krata”, pismo internowanych w Ośrodku Odosobniania w Kielcach-Piaskach. Jako siedzibę redakcji podawano adres AŚ: ul. Feliksa Dzierżyńskiego 155, 25–563 Kielce. Nr 1 z 5 III 1982, ostatni z odnalezionych z 2 IV 1982. Ukazało się co najmniej 9 n-rów; nr 1 obj. 2 s., format A5, nast. A4, zapisana dwustronnie, pismem ręcznym, nakł. od kilkunastu do kilkudziesięciu egz.; wychodziło nieregularnie, co kilka dni. Stronę tytułową ozdabiano kolorowym nadrukiem „Krata”, na ostatniej stronie zamieszczano hasło: „Przeczytaj! Przepisz! Podaj dalej!”. W celu utrudnienia rozpoznania autorów, jako redakcję podawano fikcyjny „Zespół 3–5–8”. Kontynuacją „Kraty” była „Nasza Krata”, wydawana techniką igłową (nakłuwanie folii igłą) najprawdopodobniej do końca VI 1982 (odnaleziono n-ry 14/B z 28 VI i 15/B z 30 VI 1982). W redakcji (autorzy i druk) m.in.: Andrzej Wajerczyk, Bronisław Domagała, Waldemar Bartosz, Adam Postuła, Jerzy Stępień, Jerzy Węglarski, Stanisław Żak. Na łamach pisma publikowano relacje z życia codziennego w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, rozważania internowanych dot. m.in. ówczesnej sytuacji politycznej, informacje bieżące z miasta i kraju, (m.in. nt. w wydarzeń w KWK Wujek, wypowiedzi Jana Pawła II dot. stanu wojennego w Polsce); ponadto oświadczenia i komunikaty oraz poezje, prozę i piosenki internowanych.

Marzena Grosicka

Opcje strony

do góry