Hasła rzeczowe

Kres

"Kres", podtytuł: „Pismo Społeczno-Polityczne Młodzieży Wybrzeża Gdańskiego” (winieta w formie stempla, najczęściej koloru czerwonego), kontynuacja „Myśli Niezależnej” (pisma młodzieży IX LO w Gdańsku), wydawane 1984-1985.

Ukazywało się kilka nr. o obj. 5 s. w formacie A4 drukowane techniką białkową.

W składzie redakcji: Andrzej Zarzycki, Janusz Waluszko i Wojciech Jankowski (związani z RSA i „Homkiem”), we współpracy z ludźmi dawnej redakcji „Myśli”.

Publikowano artykuły o tematyce historycznej, dot. zagadnień politycznych i społecznych (np. problemu alkoholizmu), poezję i teksty satyryczne. W założeniu pismo miało mieć charakter regionalny i obejmować swym zasięgiem wszystkie szkoły średnie i zawodowe w Trójmieście. Wokół środowiska związanego z pismem zawiązała się Młodzieżowa Oficyna Wydawnicza Kres, wydająca oprócz pism liczne ulotki oraz plakaty, od lata 1984 w składzie Porozumienia Grup Niezależnych „Wolność” (PGN). Pismem PGN stało się wówczas wydawane przez „Kres” pismo „Reduta”, wydawane 1986-1987.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry