Hasła rzeczowe

Kret

"Kret", pismo wydawane II-VI 1982 przez środowisko dawnego Suwerennościowego Porozumienia Młodzieży, po 13 XII 1981 przekształconego w zakonspirowane młodzieżowe tzw. struktury piątkowe, wspierające głównie Komitet Obrony Narodowej „S” w Puławach.

Ukazało się 5 nr. o obj. 5-7 s. w formacie A4, drukowanych techniką sitodruku w nakładzie ok. 200 egz.; miesięcznik.

W składzie redakcji: Andrzej Gorgol (inicjator, wydawca, redaktor i drukarz), Tomasz Kraszewski, Dariusz Kwit, Edyta Sulima i Urszula Woszczyk; druk głównie w mieszkaniach A. Gorgola i T. Kraszewskiego. Nr. sygnowano: „Tajne Zakłady Wydawnicze Gołąb” albo „Tajne Wydawnictwo Gołąb”, większość matryc białkowych i papieru pochodziła z siedziby Zarządu Oddziału „S” Ziemia Puławska.

Publikowano informacje bieżące z Puław i z kraju (część z nasłuchu Radia Wolna Europa), przedruki z prasy podziemnej, komentarze; w nr. 3 (z IV 1982) zamieszczono m.in. Kodeks okupacyjny Rejonu „Ziemia Puławska”, przedrukowany z pisma „Biuletyn KON «S» Ziemia Puławska”. Pismo miało stałą rubrykę satyryczną „Ryjówka”.

Po wpadce organizacji w czasie akcji ulotkowej w VII 1982 i aresztowaniu większości osób z redakcji zaniechano dalszego wydawania pisma.

Kolportowane nie tylko w środowiskach młodzieżowych, ale także w strukturach podziemnej „S” Ziemi Puławskiej.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Puławy

Opcje strony

do góry