Hasła rzeczowe

Kronika

"Kronika", dwutygodnik informacyjny, wydawany od VIII 1981 przez sekretariat ZR „S” Śląska Opolskiego.

Ukazał się co najmniej nr 1. (datowany 1-20 VIII 1981) w formacie A4 drukowany na offsecie w nakładzie 1000 egz.

Zespół redakcyjny pisma stanowili: Jakub Forystek (sekretarz ZR), Anna Drążek i Lucyna Żuraw (pracowniczki sekretariatu ZR).

Zamieszczano m.in. szczegółowe relacje z kolejnych posiedzeń ZR NSZZ „S” i innych ważniejszych zebrań związkowych, komunikaty oraz zwięzłe informacje o ważniejszych sprawach i wydarzeniach z życia kraju i regionu.

 

Zbigniew Bereszyński

Opcje strony

do góry