Hasła rzeczowe

Kronika Lubelska

"Kronika Lubelska", pismo wydawane 1979-1980 w Lublinie, podtytuł: „Pismo uczestników Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Polsce” (nie był to jednak periodyk całego lubelskiego środowiska ROPCiO).

Ukazały się 4 nr. (nr 1 w I 1979, następnie nieregularnie, ostatni z datą I-IV 1980) o obj. 5-14 s. w formacie A4, drukowane na powielaczu w nakładzie do 500 egz.

W składzie redakcji: Jerzy Malinowski (redaktor naczelny), Zbigniew Karpowicz (student KUL, do nr. 2) i Tadeusz Zachara (do nr. 3); siedziba redakcji: mieszkanie J. Malinowskiego przy ul. Sławińskiego (obecnie Niecała); w druku i kolportażu uczestniczyli również uczniowie szkół średnich: Mariusz Badyński, Krzysztof Włodarczyk i Grzegorz Wysok. Wśród autorów pełnym nazwiskiem podpisał się J. Malinowski, nieliczne teksty podpisane ps.

Regionalne pismo informacyjne; publikowano artykuły dot. wydarzeń związanych z aktywnością opozycji i niezależnych inicjatyw, zwłaszcza z udziałem uczestników ROPCiO, szykan i represji ze strony władz, wydarzeń z życia Polonii, najnowszej historii Lubelszczyzny; dokumenty sygnowane przez różne grupy opozycyjne.

Małgorzata Choma-Jusińska

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry