Hasła rzeczowe

Kronika Łódzka

"Kronika Łódzka", pismo wydawane IV 1977 – III 1978 w Łodzi.

Ukazały się 4 nr.; nr 1 pt. „Aktualności Życia Publicznego” stanowił dodatek do „Biuletynu Informacyjnego” KOR, wydrukowany na Wybrzeżu dzięki pomocy Bogdana Borusewicza w nakładzie ok. 300 egz. (do kolportażu trafiła tylko niewielka część, większość zniszczono na skutek wpadki).

W składzie redakcji: Józef Śreniowski, Joanna Szczęsna, Anna Bazel, Anna Saciuk, Elżbieta Lewińska. Od nr. 2 pismo usamodzielniło się, od nr. 3 redagowane przez E. Lewińską i Mirosława Michalika. Nr. 1 i 2 wydrukowane na powielaczu spirytusowym (następnie ilustrowane niewielkimi, ręcznie wklejanymi zdjęciami), nr. 3 i 4 – na powielaczu białkowym; drukowane (poza nr. 1) w Łodzi przez Jolantę i Huberta Chlebowskich.

Publikowano artykuły dot. głównie inicjatyw podejmowanych przez łódzkie środowiska KOR, następnie KSS KOR i ROPCiO oraz represji wobec ich działaczy.

Wąski krąg odbiorców oraz zaangażowanie twórców pisma w prowadzoną przez KSS KOR działalność interwencyjną stanowiły główne przyczyny zaprzestania wydawania pisma.

Leszek Próchniak

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry