Hasła rzeczowe

Kronika Małopolska

"Kronika Małopolska", pismo wydawane II 1982 – 10 X 1989 w Krakowie przez „S” Regionu Małopolska.

Ukazały się 134 nr. o obj. 2-12 s. w formacie A4 i A5, drukowane na powielaczu i techniką sitodruku; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji (nr. 1-23): Robert Kaczmarek (twórca pisma, redaktor naczelny), Anna Wierzbicka, Ksawery Bogacz. Po powstaniu Międzydzielnicowego Komitetu „S” Kraków (29 XII 1982) organ prasowy tej struktury. W składzie redakcji: Dorota Stec, Danuta Suchorowska-Śliwińska, Barbara Niemiec (od 1984), Janusz Lupa, Stefan Jurczak oraz Tadeusz Syryjczyk, który m.in. napisał cykl artykułów dot. rad pracowniczych i możliwości działania w legalnych strukturach, np. w nowo powstających związków zawodowych.

Opublikowano kilka wydań spec., m.in. dodatek do nr. 13 (z 1982) pt. ''Stanowisko ws. wznowienia działalności samorządów pracowniczych w warunkach stanu wojennego'', w IV 1984 wydanie nt. wyborów do rad narodowych, nr 74 (z 1985) z okazji 5. rocznicy Sierpnia ’80, nr 100 (z 1987) nt. stanowiska „S” w sprawie podwyżek cen, w XII 1988 i II 1989 wydania pt. „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Pracowników Służby Zdrowia Regionu Małopolska”. W piśmie zamieszczano też dokumenty, oświadczenia i komunikaty in. struktur, gł. TKK oraz RKS Małopolska.

Ewa Zając

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry