Hasła rzeczowe

Kronika Wydarzeń

"Kronika Wydarzeń", pismo Komisji Informacyjnej NZS Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wydawane 6 IV – XI 1981 w Lublinie.

Ukazało się 13 nr. o obj. 3-8 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu, ostatni nr jako „Podtekst” w formacie A5, wydrukowany na offsecie.

W składzie redakcji w różnych okresach: Katarzyna Lekan, Ryszard Miłek, Tomasz Mickiewicz, Bogdan Giermek, Henryka First, Grażyna Kniotek, Maria Borucka, Wojciech Derechowiecki, Janusz Kłoskowski i Artur Smoliński.

Publikowano krótkie artykuły dot. życia uczelni oraz sytuacji w kraju, podejmowano tematykę historyczną.

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry