Hasła rzeczowe

KSS KOR w Szczecinie

KSS KOR w Szczecinie. Współpracownikami KSS „KOR” w Szczecinie byli m.in. Stefan Kozłowski, Waldemar Jadłowski, Andrzej i Zbigniew Jakubcewicz, Bronisław Modrzejewski, Kazimierz Dobosz, Włodzimierz Głowacki, Zbigniew Raczyński, Aleksander Krystosiak, Andrzej Milczanowski, Jerzy Zimowski, Jan Paprocki, Andrzej Kamrowski. Od wiosny 1978 grupa szczecińska ściśle współdziałała z grupą działaczy z działaczami KSS KOR z Gryfina: Janem i Mirosławem Witkowskimi, Zdzisławem Podolskim, Danutą Grajek, Jolantą Nowak. W 1977 J. Witkowski i S. Kozłowski niezależnie nawiązali kontakt z Jackiem Kuroniem, dopiero w 1978, z pomocą Warszawy, nawiązali kontakt skontaktowali się ze sobą i podjęli współpracę. Łącznikiem między grupami był Jerzy Jakubcewicz, liderami grupy byli bracia Witkowscy i S. Kozłowski. Przekazywali Przekazywano informacje o represjach wobec szczecińskich opozycjonistów do Biura Interwencyjnego KSS KOR, oraz na łamy ponadto wchodzili w skład redakcji „Robotnika” (J. Witkowski od X 1978, S. Kozłowski od III 1979), pełniąc rolę korespondentów z rejonu szczecińskiego. Od III 1979 wydawali wydawano własne pismo: 1. nr ukazał się jako szczeciński dodatek do „Robotnika”, nast. n-ry (od 31 III 1980) jako samodzielny „Robotnik Szczeciński”; drukowany techniką sitodruku na ramce wykonanej przez braci Witkowskich, Podstawę bazy poligraficznej stanowił powielacz ramkowy, wykonany przez braci Witkowskich. Podejmowano poruszano problemy lokalne, pracownicze oraz bieżące inicjatywy, w składzie redakcji: J. i M. Witkowscy (Jan podał swój adres jako siedzibę redakcji, drukiem pisma zajmował się gł. Mirosław), W. Głowacki, D. Grajek, Z. Podolski, A. Kamrowski. W I 1979 wybrano Radę Funduszu Szczecińskiego, która była platformą wymiany doświadczeń i koordynacji odpowiedzialną za koordynację pracy. Grupa zajmowała się m.in. kolportażem Kolportowano pisma niezależne, m.in.: „Robotnika”, „Robotnika Szczecińskiego”, „Biuletyn Informacyjny” KSS KOR, „Opinię” ROPCiO oraz publikacje NOWej Docierali do różnych zakładów pracy na terenie, m.in. Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie k. Gryfina, Stoczni Remontowej Parnica, Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, Fabryki Mechanizmów Samochodowych Polmo, Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. Organizowano dyskusje i spotkania z działaczami opozycji, innymi opozycjonistami w kraju, m.in. Jackiem Kuroniem, Henrykiem Wujcem, Kazimierzem Świtoniem, Stefanem Kisielewskim, Janem Lityńskim, Kazimierzem Wóycickim, Rolandem Krukiem, Janem Zapolnikiem, Antonim Macierewiczem, Bogumiłem Studzińskim. Współpracowano z ROPCiO, środowiskiem studenckim i z Duszpasterstwem Akademickim. Do ważniejszych zadań akcji zorganizowanych przez szczecińskich sympatyków należało przypomnienie społeczeństwu tragicznych wydarzeń Grudnia ’70: akcje plakatowe w rocznice Grudnia ‘70, m.in. dzięki wydawano plakaty, wydanym przez redakcję „Robotnika” czy też dbano o mogiły poległych. Grupa sympatyków Środowisko KSS KOR w Szczecinie było niemal od samego pocz. silnie inwigilowane i rozpracowywana przez SB w ramach spraw operacyjnego sprawdzenia SOS i SOR rozpracowania, zakładanych zarówno na przedsięwzięcia podejmowane przez całą grupę, jak i na poszczególne osoby. Członków grupy dotknęły liczne represje, aresztowania, częste zatrzymania na 48 godz., przesłuchania, przeszukiwania mieszkań, nawet pobicia. Wśród celów jakie przyświecały opozycjonistom dominowały sprawy docierania do środowisk robotniczych, 11 XI 1979 środowisko KSS KOR ze Szczecina utworzyło WZZ Pomorza Zachodniego.

Marta Marcinkiewicz

Opcje strony

do góry